Bransch

red4p.gif (80 bytes)

Sveriges Bilskrotares Riksförbund

Vi är medlemmar av SBR, Sveriges Bilskrotares Riksförbund vilket är en organisation som borgar för god kvalité, garanti och miljötänkande. SBR bildades 1961 och är en sammanslutning av företag inom bilskrotningsbranschen. Förbundets ändamål äSveriges Bilskrotares Riksförbundr att verka för en sund utveckling av bilskrotning i Sverige samt att uppnå en optimal återvinning av råvaror och reservdelar från bilar.

För att vidareutveckla bildemonteringen är SBR sedan 1977 medlem i ARA (Automotive Recyclers Association, Fairfax, USA) som har medlemsföretag i fyra världsdelar. SBR är dessutom medlem i EGARA (European Group of Automotive Recycling Associations, Hertenbosch, Holland) som har sitt syfte att följa utvecklingen på den europeiska återvinningsmarknaden samt att befrämja bildemonteringsbranschens intressen i Europa.

Granath's Bildelar AB
Roddargatan 3
553 03
Jönköping
Tel:  
Fax:
Email:
036-12 99 90
036-19 09 87
info@granathsbildelar.se
©Webb- & ©Infomaster: Robert Granath
Uppdaterad 2015-11-04