Miljö och kvalitet

atervin.gif (1250 bytes)atervin.gif (1250 bytes)

red4p.gif (80 bytes)

Klicka på länkarna nedan för att se certifikaten:

site stats

 

 GRANATHS BILDELAR

VÅR MILJÖ- OCH KVALITETSPOLICY

Då återvinning och återanvändning i generationer varit vår affärsidé vill vi som ett led i detta fastställa vårt totala miljöengagemang och kvalitetstänkande.

q     Vi skall verka för att ständigt öka åternyttjandet samt kvalitén av de delar vi tar om hand så att kundens krav och förväntningar kan uppfyllas. Detta skall ske samtidigt som vi förbättrar hanteringen av inkommande bilar, så att vår miljöpåverkan blir minsta möjliga.

q     Vi skall i alla led av vår verksamhet hushålla med resurser och förebygga risker för förorening.

q     Vi skall följa och där det är affärsmässigt möjligt överträffa relevanta miljölagstiftningar och förordningar.

q     Vi skall internt och externt informera om vårt miljöengagemang, samt utbilda vår personal för att de på bästa sätt skall kunna möta de högre miljö- och kvalitetskraven.

q     För att denna policy ska kunna efterlevas skall ett miljö- och kvalitetsledningssystem upprättas där även övergripande- och detaljerade miljömål samt kvalitetsmål regelbundet sätts.

 

Bra miljö och kvalitet är allas ansvar!

                Miljö- och kvalitetssamordnare                            V D

                Robert Granath                                                    Kjell Granath

 

red4p.gif (80 bytes)

Granath's Bildelar AB
Roddargatan 3
553 03
Jönköping
Tel:  
Fax:
Email:
036-12 99 90
036-19 09 87
info@granathsbildelar.se
©Webb- & ©Infomaster: Robert Granath
Uppdaterad 2016-02-10